toggle menu

“Mijn doctoraal Frans biedt een stevige basis en om bij te blijven sluiten de minors van ITV perfect aan.”
Marieke, vertaler Frans

"Na het behalen van het diploma ben ik vrij snel aan de slag gegaan als freelance tolk."
Jonathan, tolk Frans

"Heel opvallend vind ik dat de studie me ontzettend veel nieuwe energie geeft."
Mirjam, student maandopleiding

"Ik kan niet genoeg onderstrepen dat je voor het vele werk heel veel terugkrijgt."
Dini, vertaler Duits

Levenlang Leren

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen heeft een uitgebreid aanbod voor nascholing van vertalers en tolken. De lengte en de vorm variëren van korte minors met een beperkt aantal bijeenkomsten, of zelfs in zijn geheel op afstand, tot langer lopende modules die vrijwel een heel academisch jaar beslaan. Ook de onderwerpen lopen uiteen, bijvoorbeeld achtergrondkennis over land en doeltaal, of juridische en financieel-economische terminologie.

Wat de minors en modules gezamenlijk hebben, is dat ze gegeven worden door ervaren docenten van ITV Hogeschool en afgesloten worden met een toets en certificaat. Deze certificaten zijn erkend door het Register beëdigde tolken en vertalers. Veel minors en modules worden gevolgd door studenten van ITV Hogeschool in hun derde of vierde jaar. Daardoor ontstaat een interessante dynamiek met nieuwe inzichten.

Kijk rustig verder in het aanbod voor collegejaar 2018-2019.

Een greep uit het aanbod

Algemene tolktechnieken (ATT)

De module is geschikt voor (beginnende) tolken die in de beroepspraktijk werkzaam zijn, maar geen formele opleiding genoten hebben en hun tolkvaardigheden aantoonbaar willen maken.
Daarnaast is module ook geschikt voor belangstellende...

Tolken

Periode: februari-juni 2019
Docent: S. Uiterwaal en M. Schedler
PE-punten: 420

1500 (excl. BTW)

Vertalen van gebruiksteksten

In tegenstelling tot bijvoorbeeld literaire vertalingen of het vertalen van journalistieke teksten gaat het er bij het vertalen van gebruiksteksten in eerste instantie om dat een inhoud duidelijk en helder overkomt. Ook is het van belang dat...

Vertalen

Periode: september 2018-mei 2019
Docent: K. Sachse
PE-punten: 140

500 (excl. BTW)

Literair vertalen Frans

Het vertalen van literatuur wordt ook wel een kunst genoemd. De literair vertaler is namelijk niet alleen aan het vertalen. In dit vak is men ook bij uitstek bezig met literaire aspecten zoals stijl, toonzetting en sfeer. Hierbij is kennis van...

Vertalen

Periode: september-november 2018
Docent: M. Woudt
PE-punten: 140

500 (excl. BTW)