toggle menu

“Mijn doctoraal Frans biedt een stevige basis en om bij te blijven sluiten de minors van ITV perfect aan.”
Marieke, vertaler Frans

"Na het behalen van het diploma ben ik vrij snel aan de slag gegaan als freelance tolk."
Jonathan, tolk Frans

"Heel opvallend vind ik dat de studie me ontzettend veel nieuwe energie geeft."
Mirjam, student maandopleiding

"Ik kan niet genoeg onderstrepen dat je voor het vele werk heel veel terugkrijgt."
Dini, vertaler Duits

Levenlang Leren

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen heeft een uitgebreid aanbod voor nascholing van vertalers en tolken. De lengte en de vorm variëren van korte minors met een beperkt aantal bijeenkomsten, of zelfs in zijn geheel op afstand, tot langer lopende modules die vrijwel een heel academisch jaar beslaan. Ook de onderwerpen lopen uiteen, bijvoorbeeld achtergrondkennis over land en doeltaal, of juridische en financieel-economische terminologie.

Wat de minors en modules gezamenlijk hebben, is dat ze gegeven worden door ervaren docenten van ITV Hogeschool en afgesloten worden met een toets en certificaat. Deze certificaten zijn erkend door het Register beëdigde tolken en vertalers. Veel minors en modules worden gevolgd door studenten van ITV Hogeschool in hun derde of vierde jaar. Daardoor ontstaat een interessante dynamiek met nieuwe inzichten.

Kijk rustig verder in het aanbod.

Een greep uit het aanbod

Algemene tolktechnieken (ATT)


Deze module is uitstekend geschikt voor ervaren tolken die in de beroepspraktijk werkzaam zijn. Als druk bezette beroepsbeoefenaar kom je eigenlijk niet genoeg toe aan zelfreflectie en intervisie. Of de juiste persoon is niet beschikbaar voor...

Tolken

Periode: februari-juni 2018
Docent: diverse docenten van de sectie Tolken
PE-punten: 420

1500 (excl. BTW)

Product e/o dienstspecifiek vertalen

Internationalisering en globalisering spelen een steeds grotere rol voor ondernemingen, organisaties en instellingen. De economische en technologische ontwikkeling zorgt continu voor nieuwe producten en diensten.
Aan de hand van deze minor...

Vertalen

Periode: september 2017-mei 2018
Docent: F.R. Bos
PE-punten: 140

375 (excl. BTW)

Zakelijke brieven Frans II

Deze minor is in de eerste plaats een aanrader voor aankomende juridisch en administratief vertalers en voor al degenen die zich tot deze disciplines aangetrokken voelen, maar daarnaast ook relevant voor iedere student Vertaler Frans.
U...

Vertalen

Periode: maart-mei 2018
Docent: C. Deprès, C. van der Weiden
PE-punten: 140

375 (excl. BTW)