toggle menu

Vertalen Nederlands-Oekraïens: grammaticale en semantische kenmerken

maart-april 2019
Beschrijving

Deze module is open voor iedereen die vertalen naar het Oekraïens wil oefenen of leren. Wij gaan de rijkdom van de beschikbare taalmiddelen van het Oekraïens onder de loep nemen: zowel semantiek (o.a. vaste woordcombinaties en idiomatische uitdrukkingen) als grammatica (zoals correct gebruik van naamvallen, voorzetsels, woordvolgorde).
Verder komt vertaling van specifieke teksten op commercieel/zakelijk gebied aan de orde en is er speciale aandacht voor landbouw en techniek.

Leerdoelen

De module heeft de volgende doelen:

  • het verkrijgen van inzicht in de toepassing van diverse taalmiddelen bij het vertalen vanuit het Nederlands naar het Oekraïens;
  • het zuiveren van de Oekraïense vertaling van ‘Russismen’;
  • het oefenen met de vertaling van idiomatische uitdrukkingen;
  • het toepassen van Oekraïense neologismen;
  • het verkrijgen van ervaring in de vertaling van zakelijke, technische en landbouwkundige teksten.
Uitvoering en toetsing

Opdrachten

Literatuur

Studiemateriaal wordt door de docent uitgereikt

Ingangseis

Vertalers Oekraïens, niveau C1, hbo- of academisch niveau.

Praktische details
Docent: M. Kuchmenko

Data, tijden:

Vijf bijeenkomsten op woensdagavond van 18.30 - 20.00 uur:
6 maart 2019,
13 maart 2019,
27 maart 2019,
3 april 2019,
17 april 2019.

Kosten minor (excl. btw): € €500
Aantal PE-punten Wbtv: 20
Aanmelding

Beroepsbeoefenaars kunnen zich aanmelden door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.


ITV behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief