toggle menu

Russische mentaliteit

oktober-december 2018
Beschrijving

Russische mentaliteit- ‘Hij is een Rus. Dit verklaart bijna alles!’ Minor over taal en mentaliteit-

Een minor over de mentaliteit en het wereldbeeld van de Rus dat door o.a. de volgende factoren wordt beïnvloed: geschiedenis, klimaat, tradities en taal.

Elke taal weerspiegelt een bepaalde manier van het waarnemen van de wereld. Het wereldbeeld uitgedrukt in woorden en idiomen vormt een mening die door sprekers van de taal onbewust wordt aanvaard.

Leerdoelen

Bewustwording van cultuurverschillen en veranderende Russische mentaliteit.

Uitvoering en toetsing

Door middel van een opdracht/presentatie.

Literatuur

Зализняк, Левонтина, Шмелев ‘Ключевые идеи русской языковой картины мира'

Ingangseis

Beroepsbeoefenaars: Nederlands en Russisch op C1 niveau, hbo of academisch niveau.
Studenten jaar 3 of 4 vertalen Russisch.

Praktische details
Docent: E. Abdullina

Data, tijden:

Drie bijeenkomsten op donderdagavond van 18.50-21.40 uur:
4 oktober 2018,
1 november 2018,
6 december 2018.

Aantal EC: 5
Kosten minor (excl. btw): € 500
Aantal PE-punten Wbtv: 140
Aanmelding

Beroepsbeoefenaars kunnen zich aanmelden door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.


Nieuwsbrief