toggle menu

Basiscursus Italiaans

september 2018-mei 2019
Beschrijving

De Basiscursus Italiaans bestaat uit 17 bijeenkomsten. Er is in principe geen voorkennis van het Italiaans vereist. Tijdens de colleges komen zowel de mondelinge als de schriftelijke vaardigheden aan bod.
Aan het eind van de cursus is de student in staat eenvoudige teksten over algemene onderwerpen in het Italiaans te begrijpen en in hoofdlijnen mondeling of schriftelijk weer te geven; daarnaast bezit de student een zodanige spreek- en luistervaardigheid dat hij/zij onvoorbereid aan korte gesprekken over alledaagse onderwerpen kan deelnemen. De student beheerst de Italiaanse basisgrammatica en kan deze in gangbare Italiaanse zinnen toepassen in een schrijfopdracht.
Studenten moeten rekening houden met het feit dat minimaal acht uur per week aan zelfstudie moet worden besteed.

Leerdoelen

De student dient een zodanig niveau te bereiken dat hij/zij eenvoudige teksten in het Italiaans over vertrouwde, concrete onderwerpen kan begrijpen en in hoofdlijnen mondeling of schriftelijk kan weergeven;
U kunt met redelijk gemak deelnemen aan eenvoudige gesprekken, eenvoudige zinnen maken en korte teksten schrijven.
U kent de belangrijkste grammaticale structuren van de Italiaanse taal en u bent in staat om ze, bij het spreken én bij het schrijven, correct toe te passen.

Uitvoering en toetsing

Tentamen

Literatuur

-Susanna Nocchi, Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni Firenze. ISBN: 9789054513025
-R.A. Colicchia, Basisgrammatica Italiaans, Prisma, ISBN: 9789000343119.
-Prisma woordenboek Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans, Het Spectrum, Utrecht, laatste druk.
Informatie over de extra aan te schaffen materialen wordt in de colleges gegeven. Extra oefenmateriaal wordt in de colleges door de docent uitgedeeld.

Ingangseis

Geen toelatingseis

Praktische details
Docent: V. Cantalamessa

Data, tijden:

Zeventien bijeenkomsten op woensdagavond van 18.30-21.30 uur:
26 september 2018,
10 en 31 oktober 2018,
14 en 28 november 2018,
12 en 19 december 2018,
9 en 16 januari 2019,
6 en 20 februari 2019,
6 en 20 maart 2019,
3 en 17 april 2019,
8 en 22 mei 2019.

Aantal EC: 15
Kosten minor (excl. btw): € 1875
Aantal PE-punten Wbtv: 420
Aanmelding

U kunt zich aanmelden door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief