toggle menu

Zakelijke brieven Frans I

november 2018-maart 2019
Beschrijving

Misschien herkent u dit wel: bij het schrijven van een brief aan uw Franse zakenpartner(s), cliënt(en), of nieuw aan te knopen relaties voelt u zich soms gehinderd door een zekere schroom. Formuleer ik die zin wel goed? Is deze formule niet te amicaal, of juist te formeel? Is deze antiek ogende frase nog wel in gebruik? Hoe leg ik deze complexe situatie nu eens kernachtig en correct uit?
Uw brieven aan collega’s, klanten en relaties zijn uw visitekaartje. U wilt dat ze goed zijn opgebouwd en voldoen aan de heersende Franse conventies. Zeker als vertaler wilt u dat uw brieven – en e-mails – foutloos zijn.
Deze minor is voor studenten Vertaler Frans onmisbaar, maar relevant voor iedereen die op schriftelijke wijze contacten in Frankrijk onderhoudt. U gaat, aan de hand van verschillende casussen, brieven schrijven: in diverse situaties, aan verschillende zakenrelaties, met verschillende boodschappen. Het is steeds aan u om een brief op te stellen die aan het doel beantwoordt: informeren, verzoeken doen, uw beklag doen, hulp inschakelen. En dan is het zaak de goede toon te treffen, doelmatig uw zaak over het voetlicht te brengen en de geadresseerde op een correcte manier aan te spreken. U ontvangt hiertoe documentatie met allerlei instructies op het gebied van de briefconventies, correcte formuleringen, verbindingswoorden, etc.
Uw werk wordt nagekeken en becommentarieerd door een Franstalige docent. Uiteraard wordt hierbij ook uw taalvaardigheid onder de loep genomen.

Leerdoelen

U verwerft in deze minor de nodige souplesse in het schriftelijk communiceren in het Frans, door middel van brieven en e-mailberichten. U weet de Franse briefconventies en standaardformuleringen hierbij correct te hanteren. U leert uw boodschap gestructureerd aan te bieden, en verwerft vaardigheid in het inleiden en afsluiten van uw bericht. Ook leert u in uw brief de juiste toon te treffen, naargelang van de casus en uw boodschap.

Uitvoering en toetsing

Er moeten 6 opdrachten worden gemaakt, waarvan er 5 voldoende moeten zijn. De minor wordt al dan niet afgesloten met het predicaat ‘voldaan’.

Literatuur

Syllabus Zakelijke brieven Frans 1 (ITV Hogeschool).

Ingangseis

Beroepsbeoefenaars: Frans op C1-niveau, hbo- of academisch niveau.
Studenten jaar 3 of 4 vertalen Frans.

Praktische details
Docent: G. Génier

Data, tijden:

Deze minor wordt medio november 2018 online geïntroduceerd met een chatsessie in de avonduren.

Aantal EC: 5
Kosten minor (excl. btw): € 500
Aantal PE-punten Wbtv: 140
Aanmelding

Beroepsbeoefenaars kunnen zich aanmelden door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief