toggle menu

Vertalen voor de toeristische en culturele sector

september 2018-mei 2019 (voor 1-11-18 starten)
Beschrijving

Het vertalen van toeristische en culturele teksten wordt niet alleen door de beginnende vertaler, maar ook door hen die al wat langer in het beroepsveld werkzaam zijn, vaak als lastig ervaren. De lange, bloemrijke zinnen waarop veel Franse auteurs patent lijken te hebben, worden door de Nederlandse bezoeker van een dierentuin of een museum al gauw als overdreven ervaren. Dit terwijl de zakelijke schrijftrant van de Nederlander voor een Fransman niet overtuigend genoeg is, en een wat persuasiever stijl hem eerder zal overhalen om eens verder te kijken dan alleen Amsterdam. Bovendien, voor beide vertaalrichtingen geldt dat de vertaler af en toe iets moet toelichten of zelfs weglaten en dat dus een goede kennis van de Franse en Nederlandse samenleving onontbeerlijk is.

U kiest voor beide vertaalrichtingen zelf een toeristische of culturele tekst uit die u wilt vertalen. Dus één Franse tekst die u naar het Nederlands vertaalt en één Nederlandse tekst die u naar het Frans vertaalt. Een goede bronvermelding mag hierbij niet ontbreken. Per opdracht vertaalt u een tekst of een gedeelte van een tekst van ongeveer 800 woorden. De twee teksten hoeven niet over hetzelfde onderwerp te gaan.
Bij beide vertalingen benoemt u vijf vertaalproblemen die u bent tegengekomen en legt u uit hoe u tot een vertaaloplossing bent gekomen.

Leerdoelen

In deze minor leert u zowel Franstalige als Nederlandstalige toeristische teksten te lezen, te begrijpen en vooral te vertalen.
U doet kennis op over het verschil in stijl en perceptie in de toeristische en culturele sector in beide landen en, afhankelijk van de bronnen en onderwerpen die u kiest, vergroot u uw kennis van de Franstalige en Nederlandstalige maatschappij.

Uitvoering en toetsing

Er moeten 2 opdrachten worden gemaakt, die beide voldoende moeten zijn. De teksten moeten zodanig vertaald zijn dat ze door een algemeen lezerspubliek gelezen en begrepen kunnen worden, zonder dat het nodig is om de gebruikte bronnen te raadplegen. Verder moeten de vertalingen grammaticaal correct zijn, mogen ze niet meer dan incidentele stilistische fouten bevatten en moet het register geschikt zijn voor de beoogde doelgroep. De vijf vertaalproblemen moeten helder uiteengezet worden en de gekozen vertaaloplossingen duidelijk beargumenteerd. De minor wordt al dan niet afgesloten met het predicaat ‘voldaan’.

Literatuur

Zelf te kiezen bronteksten.

Ingangseis

Beroepsbeoefenaars: Frans op C1-niveau, hbo- of academisch niveau.
Studenten jaar 3 of 4 vertalen Frans.

Praktische details
Docent: C. Deprès en H. van der Huizen

Data, tijden:

Deze minor heeft geen bijeenkomsten en wordt op afstand gegeven.

Met deze minor mag gestart worden tot 1 november 2018.

Aantal EC: 5
Kosten minor (excl. btw): € 500
Aantal PE-punten Wbtv: 140
Aanmelding

Beroepsbeoefenaars kunnen zich aanmelden door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief