toggle menu

Literair vertalen Frans

september-november 2018
Beschrijving

Het vertalen van literatuur wordt ook wel een kunst genoemd. De literair vertaler is namelijk niet alleen aan het vertalen. In dit vak is men ook bij uitstek bezig met literaire aspecten zoals stijl, toonzetting en sfeer. Hierbij is kennis van sociaal-culturele achtergronden in beide taalgebieden onontbeerlijk.
Deze minor introduceert de basisvaardigheden van het literair vertalen en de culturele aspecten die hierbij komen kijken. Ook komen praktische zaken als het omgaan met auteurs en uitgevers aan bod. Ontdek de charme van deze bijzondere discipline onder leiding van een professioneel literair vertaler.

U begint met de studie van een aantal publicaties over het vertalen van literatuur. Vervolgens gaat u aan de slag met een Frans kort verhaal van ongeveer 2500 woorden. U maakt een analyse van de auteur en zijn tijd of stroming, van de stijl van het verhaal en van zaken als opbouw, tijd en ruimte, perspectief, personages, motieven, etc. U vertaalt vervolgens het werk in het Nederlands.
Uw werk wordt door de docent becommentarieerd. Op grond van deze commentaren verbetert u de vertaling en maakt u een tweede, geheel persklare versie. Ook geeft u uitleg over uw vertaalstrategieën en verantwoordt u gemaakte keuzes.

Leerdoelen

In deze minor verwerft u inzicht in de specifieke aspecten van het literair vertalen, zoals genre en stilistiek, en wordt u zich meer bewust van de culturele eigenheden van beide taalgebieden. U leert de basisvaardigheden van het vertalen van romans en fictie, zoals het maken van verantwoorde vertaalkeuzes en het toepassen van voor deze discipline specifieke vertaalstrategieën.
U doet ervaring op met het vertalen van een kort verhaal, in een passende toonzetting en stijl.

Uitvoering en toetsing

De vertaling wordt in verschillende stadia van het wordingsproces beoordeeld. De minor wordt al dan niet afgesloten met het predicaat ‘voldaan’.

Literatuur

Door de docent geselecteerde literatuur en aanbevolen vakliteratuur.

Ingangseis

Beroepsbeoefenaars: Frans op C1-niveau, hbo- of academisch niveau.
Studenten jaar 3 of 4 vertalen Frans.

Praktische details
Docent: M. Woudt

Data, tijden:

Het introductiecollege is op 15 september 2018 van 15.20-17.00 uur.
In de maanden daarna worden de opdrachten uitgevoerd.

Aantal EC: 5
Kosten minor (excl. btw): € 500
Aantal PE-punten Wbtv: 140
Aanmelding

Beroepsbeoefenaars kunnen zich aanmelden door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief