toggle menu

Juridisch vertalen Frans

februari-april 2019
Beschrijving

Het juridisch vertalen is een studie op zich. Deze minor introduceert de belangrijkste aspecten van het juridisch vertalen en is dus het startpunt voor wie zich verder gaat specialiseren in deze materie of overweegt dit te doen.
Om juridische teksten te kunnen vertalen, is enige kennis van de rechtssystemen van zowel Frankrijk als Nederland een eerste vereiste. U gaat deze daarom globaal, en later op een aantal rechtsgebieden wat uitvoeriger, bestuderen. Vervolgens wordt u ingeleid in het juridisch vertalen zelf. Hiertoe krijgt u een algemene inleiding, aanbevelingen en handreikingen voor verdere verdieping van uw studie, documenten met uitleg en natuurlijk opdrachten met een oplopende moeilijkheidsgraad. Gaandeweg maakt u kennis met verschillende rechtsgebieden, zoals verbintenissenrecht, notarieel recht (koop van vastgoed en vennootschapsrecht) en strafrecht.
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk laat de docent u kennismaken met onder andere de specifieke juridische schrijfstijl en met de juridische basisterminologie in beide talen. Het lesmateriaal is deels in het Nederlands, en deels in het Frans opgesteld.

Leerdoelen

In deze minor doet u allereerst algemene kennis op van het recht en de juridische basisterminologie in beide taalgebieden. Verder maakt u kennis met enkele belangrijke rechtsgebieden van bron- en doeltaal. U leert welke vaardigheden belangrijk zijn bij het juridisch vertalen, zoals het hanteren van onmisbare gereedschappen als handboeken, websites en terminologielijsten.
U doet ervaring op met het zoeken naar de juiste juridische terminologie en het beheren hiervan en met het maken van de juiste keuzes. Ook leert u een aantal valkuilen te vermijden.

Uitvoering en toetsing

Er moeten 5 opdrachten worden gemaakt. Globaal vertaalt u meer naar het Nederlands dan naar het Frans (de verhouding is ongeveer twee derde/een derde).
Uw uitwerkingen moeten aantonen dat u, door het bestuderen van aangereikt materiaal en instructies, voldoende inzicht hebt gekregen in de beginselen van het juridisch vertalen. De minor wordt al dan niet afgesloten met het predicaat ‘voldaan’.

Literatuur

- Verplicht: L’essentiel de la procédure civile (Éd. Gualino), Natalie Fricero.
- Aanbevolen: Droit pénal général (Éd. Ellipses), Marie Christine Sordino.
Door de docent aanbevolen naslagwerken en literatuur.

Ingangseis

Beroepsbeoefenaars: Frans op C1-niveau, hbo- of academisch niveau.
Studenten jaar 3 of 4 vertalen Frans.

Praktische details
Docent: K. Smit

Data, tijden:

Het introductiecollege is op 2 februari 2019 van 15.20-17.00 uur.
In de maanden daarna worden de opdrachten uitgevoerd.

Aantal EC: 5
Kosten minor (excl. btw): € 500
Aantal PE-punten Wbtv: 140
Aanmelding

Beroepsbeoefenaars kunnen zich aanmelden door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief