toggle menu

Vertalen van gebruiksteksten

september 2018-mei 2019
Beschrijving

In tegenstelling tot bijvoorbeeld literaire vertalingen of het vertalen van journalistieke teksten gaat het er bij het vertalen van gebruiksteksten in eerste instantie om dat een inhoud duidelijk en helder overkomt. Ook is het van belang dat bijvoorbeeld het desbetreffende product op een positieve en attractieve manier wordt gepresenteerd. Heldere taal die de lezer direct aanspreekt, staat dus voorop. Typische gebruiksteksten zijn o.a. gebruiksaanwijzingen, website teksten, instructies en omschrijvingen van producten.
Een belangrijk aspect bij het vertalen is een duidelijke zinsstructuur die voor lezers van de desbetreffende doelgroep begrijpelijk en goed leesbaar is. Verder is het van belang dat terminologie correct en consequent wordt gebruikt; een schakelaar is immer geen toets of knop.

Leerdoelen

Met deze minor leert u gebruiksteksten met het oog op leesgemak, duidelijkheid, begrijpelijkheid en - uiteraard - correcte toepassing van de taalregels in het Nederlands of Duits te vertalen.

Uitvoering en toetsing

Optie A: 5 opdrachten bij keuze voor vertalen naar de A-taal.
Optie B: 4 opdrachten bij keuze voor vertalen naar de B-taal.
U kiest in overleg met de docent geschikte teksten.
Nederlandstaligen kiezen bij optie A Duitse teksten ter vertaling in het Nederlands en bij B Nederlandse teksten ter vertaling in het Duits. Duitstaligen kiezen bij optie A Nederlandse teksten ter vertaling in het Duits en bij B Duitse teksten ter vertaling in het Nederlands.

U stelt over het desbetreffende tekstonderwerp een tweetalige woorden-lijst (omvang minimaal 25 termen per onderwerp) samen, d.w.z. Nederlandstaligen maken bij optie A (vertalen naar de A-taal, dus D>N) een woordenlijst D>N en bij optie B een woordenlijst N>D en Duitstaligen maken bij optie A (vertalen naar de A-taal, dus N>D) een woordenlijst N>D en bij optie B een woordenlijst D>N.
U verschaft zich door het vergelijken van verschillende websites rondom het onderwerp nadere kennis over dit onderwerp (bijv. bepaalde machines of diensten). Vervolgens werkt u de desbetreffende vertalingen uit. Elke opdracht bevat een vertaling van ca. 250 woorden, bedoeld voor een specifieke doelgroep (bijv. klanten of machine-operators). Het is raadzaam te kiezen voor onderwerpen op terreinen waarmee u raakvlakken heeft, wilt krijgen of in de toekomst denkt te krijgen.
De vier (optie B) c.q. vijf (optie A) opdrachten worden met voldoende/onvoldoende beoordeeld. Voor het afronden van deze minor moeten alle opdrachten voldoende zijn.

Literatuur

Internet

Ingangseis

Beroepsbeoefenaars: Duits op C1-niveau, hbo- of academisch niveau.
Studenten jaar 3 of 4 vertalen Duits.

Praktische details
Docent: K. Sachse

Data, tijden:

Deze minor heeft geen bijeenkomsten maar wordt op afstand gegeven. De opdrachten kunnen na overleg met de docent verspreid over een studiejaar of semester worden ingeleverd.

Aantal EC: 5
Kosten minor (excl. btw): € 500
Aantal PE-punten Wbtv: 140
Aanmelding

Beroepsbeoefenaars kunnen zich aanmelden door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief