toggle menu

Vertalen 2.0 - Hoe creëer ik meerwaarde

maart-mei 2019
Beschrijving

Veelal wordt bij een vertaling in eerste instantie gelet op de correcte weergave van de brontekst in de doeltaal. Veel vertalers staan er echter niet voldoende bij stil dat bijvoorbeeld een productomschrijving op een website een lezer – die echter vooral een potentiële koper is – tot aankoop moet stimuleren.
In een tijd van Twitter, swipen, bladeren en – vooral – wegklikken, is het des te belangrijker om teksten te creëren in de vreemde taal waarbij de aandacht van de lezer vastgehouden wordt. Maar hoe?
Op basis van eigen teksten en vertalingen bespreekt de groep gezamenlijk of in kleine groepen hoe teksten de lezer kunnen (blijven) boeien.
In een tijd van Google Translate is het des te belangrijker dat een vertaler een meerwaarde biedt, meer kan dan ‘alleen’ vertalen, namelijk een geheel leveren dat correct, succesvol en boeiend is. Op die manier verkrijgen de deelnemers vaardigheden voor hun eigen werk als vertaler.

Leerdoelen

Met deze minor leert u vertalingen te maken en tevens erop te letten dat de lezer door woordkeuze, stijl en formulering geboeid wordt. Hierdoor wordt het doel van een tekst bereikt: te worden gelezen en de lezer tot actie te stimuleren.

Uitvoering en toetsing

Deze minor omvat vijf bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten worden voorbeeldvertalingen, eigen teksten, gericht gemaakte opdrachten en andere documenten van u persoonlijk en de andere deelnemers van de minor besproken. Aan de hand hiervan worden aangepaste versies ervan uitgewerkt en ter beoordeling ingeleverd.
Per deelnemer worden na deelname van de bijeenkomsten dus vervolgens per bijeenkomst naderhand ingeleverd: een brontekst, een ‘gewone’ vertaling plus een ‘succesvolle’ eigen vertaling onder inachtneming van de besproken aspecten. Deze eigen vertaling wordt met voldoende/ onvoldoende beoordeeld. Voor een geslaagde deelname zijn vijf met voldoende ingediende vertalingen vereist.

Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met voorbeelden/vertalingen in de taal Duits. Bij de ingeleverde opdrachten kan – in overleg – gekozen worden voor teksten in het Duits of Nederlands.

Literatuur

Internet en gemaakte vertalingen.

Ingangseis

Beroepsbeoefenaars: Duits op C1-niveau, hbo- of academisch niveau. Studenten jaar 3 of 4 vertalen Duits.

Praktische details
Docent: K. Sachse

Data, tijden:

Vijf bijeenkomsten op zaterdag van 10.00-12.45 uur:
9, 23 en 30 maart 2019,
6 april 2019,
11 mei 2019.

Aantal EC: 5
Kosten minor (excl. btw): € 500
Aantal PE-punten Wbtv: 140
Aanmelding

Beroepsbeoefenaars kunnen zich aanmelden door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief