toggle menu

Juridisch vertalen Duits

september 2018-mei 2019
Beschrijving

Internationalisering en globalisering worden steeds belangrijker voor ondernemingen, organisaties en instellingen. Dit heeft ook een groeiend grensoverschrijdend juridisch verkeer tot gevolg.
Ondanks harmonisatie in de EU op het gebied van wetgeving en rechtspleging bestaan er nog steeds veelal fundamentele verschillen tussen nationale rechtsstelsels.
Juridische termen hebben betrekking op rechtsinstituten die veelal een specifieke plaats in het desbetreffende rechtsstelsel (jurisdictie) hebben. Die plaats kan in een ander rechtssysteem totaal anders zijn of niet bestaan. Dit heeft uiteraard consequenties voor de vertaalbaarheid van juridische terminologie.
Met deze minor maakt u kennis met het Nederlandse en Duitse recht en de Nederlandse en Duitse juridische terminologie. U kunt kennis verwerven die nodig is om juridische teksten te kunnen vertalen. Het recht kent net als andere vakgebieden zijn eigen terminologie. Een onnauwkeurige of zelfs verkeerde vertaling kan een heel ander resultaat tot gevolg hebben dan de partijen voor ogen stond. Een juridisch vertaler moet dan ook bijzonder zorgvuldig vertalen.

Leerdoelen

Met deze minor leert u Nederlands- en/of Duitstalige teksten op juridisch gebied lezen en begrijpen en verwerft u juridische terminologie als basis voor het kunnen vertalen van juridische teksten van het Nederlands naar het Duits en vice versa.

Uitvoering en toetsing

Schriftelijk, 3 opdrachten:
Twee opdrachten behandelen resp. het burgerlijk recht en het bestuursrecht samen met het strafrecht; de derde opdracht houdt verslaglegging in van een bezoek bij een Nederlandse of Duitse rechtbank met aanverwante opdrachten.
De drie opdrachten moeten allemaal voldoende zijn.

Literatuur

Opdrachten die per e-mail beschikbaar worden gesteld.
Internetbronnen.

Ingangseis

Beroepsbeoefenaars: Duits op C1-niveau, hbo- of academisch niveau.
Studenten jaar 3 of 4 vertalen Duits.

Praktische details
Docent: A. van Veghel

Data, tijden:

Periode A-C
Deze minor heeft geen bijeenkomsten maar wordt op afstand gegeven.
Met de minor kan vanaf 15 september 2018 worden begonnen. De opdrachten moeten bij de docent worden opgevraagd. De eerste opdracht moet uiterlijk op 30 november 2018, de tweede op 28 februari 2019 en de derde op 30 april 2019 aan de docent worden gestuurd, waarbij de studenten de volgorde van de opdrachten zelf bepalen.

Aantal EC: 5
Kosten minor (excl. btw): € 500
Aantal PE-punten Wbtv: 140
Aanmelding

Beroepsbeoefenaars kunnen zich aanmelden door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief