toggle menu

Tolken in de gezondheidszorg

maart-april 2019
Beschrijving

Deze minor staat open voor beroepsbeoefenaars die hun tolkvaardigheden in en algemene kennis over de gezondheidszorg willen verbeteren en/of opfrissen. Deelnemers moeten beschikken over een goede mondelinge taalvaardigheid in minimaal 2 werktalen (waarvan 1 sowieso NL).

Wat moet u als professionele tolk weten van de Nederlandse gezondheidszorg en de hulpverlening in het algemeen om goed te kunnen functioneren tijdens opdrachten?
In welke situaties wordt u ingezet?
Hoe stelt u zich als tolk op in deze specifieke setting?
In 6 interactieve colleges maakt u kennis met dit vakgebied. Bij de rollenspellen worden acteurs ingezet.
Door theorie en tolkpraktijk af te wisselen (behandelen van terminologie en casussen; rollenspellen in de setting van het ziekenhuis, psychiater, hulpverlening algemeen; vertalen van een medische terminologielijst) krijgt u de vaardigheden van een tolk in de GZ aangeleerd.
De colleges worden taaloverstijgend gegeven, dat wil zeggen dat de voertaal Nederlands is en deelnemers zelf in taalgroepjes naar de vreemde taal werken in de aangeboden oefeningen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze minor beheerst u de basisvaardigheden en basiskennis die een tolk in de GZ nodig heeft.
U heeft geoefend met verschillende tolksituaties, u weet de terminologie juist te interpreteren.

Uitvoering en toetsing

Permanente evaluatie (aanwezigheidsverplichting), huiswerk/voorbereiding en toets.

Literatuur

-Tolken in de gezondheidszorg. Een vak apart - Reader voor Tolken met ervaring
-Medische Terminologie (naslagwerken tolken en vertalers)

Bestellen: www.studystore.nl

Ingangseis

Deelnemers moeten beschikken over een goede mondelinge taalvaardigheid in minimaal 2 werktalen (waarvan 1 sowieso NL).

Praktische details
Docent: J. Lakjaa

Data, tijden:

Zes bijeenkomsten op woensdagavond van 19.00-22.00 uur:
6, 13, 20 en 27 maart,
3 en 10 april 2019.

Aanvullende informatie:

Docent:
Jamila Lakjaa is tolk Marokkaans- Arabisch en Berber, werkt als hulpverlener crisisdienst huiselijk geweld en geeft ook trainingen ouderencoaching en opvoeden tussen 2 culturen.

Kosten minor (excl. btw): € 500
Aantal PE-punten Wbtv: 140
Aanmelding

Beroepsbeoefenaars kunnen zich aanmelden door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief