toggle menu

Minor tolken

Tolken in de gezondheidszorg

NIEUWE DATA: mei-juli 2018
Beschrijving

Wat moet u als professionele tolk weten van de Nederlandse gezondheidszorg en de hulpverlening in het algemeen om goed te kunnen functioneren tijdens opdrachten?
In welke situaties wordt u ingezet?
Hoe stelt u zich als tolk op in deze specifieke setting?
In 5 interactieve colleges maakt u kennis met dit vakgebied. U krijgt college van een tolk uit de (G)GZ praktijk die tevens diabetes verpleegkundige is. Bij de rollenspellen worden acteurs ingezet.
Door theorie en tolkpraktijk af te wisselen (behandelen van terminologie en casussen; rollenspellen in de setting van het ziekenhuis, psychiater, hulpverlening algemeen; vertalen van een medische terminologielijst) krijgt u de vaardigheden van een tolk in de GGZ aangeleerd.
De colleges worden taaloverstijgend gegeven, dat wil zeggen dat de voertaal Nederlands is en deelnemers zelf in taalgroepjes naar de vreemde taal werken in de aangeboden oefeningen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze minor beheerst u de basisvaardigheden en basiskennis die een tolk in de (G)GZ nodig heeft.
U bent de op de hoogte van de verschillende tolktechnieken die gebruikt worden (fluistertolken, consecutief tolken, gesprekstolken), u weet de terminologie juist te interpreteren.

Uitvoering en toetsing
  • Permanente evaluatie (minimaal 4x aanwezig + eindtoets)
  • praktijk-opdrachten
  • opstellen terminologielijst
  • deelname aan eindtoets (theorie/casus)
Literatuur

Reader en terminologie gezondheidszorg (www.studystore.nl).

Ingangseis

Belangstellende beroepsbeoefenaars met Nederlands en een vreemde taal op C1 niveau.

Praktische details
Docent: N. Hendriks en acteurs

Data, tijden:

Nieuwe data!
Zes bijeenkomsten op donderdagavond van 19.00-22.00 uur:
31 mei,
7, 14, 21 en 28 juni,
5 juli.

Aantal EC: 5
Kosten minor (excl. btw): € 495
Aantal PE-punten Wbtv: 140
Aanmelding

Het is niet meer mogelijk u aan te melden voor deze minor.