toggle menu

Module Nederlands

Zomer 2019
Beschrijving

De Module Nederlands is een snelle en goede manier voor beginnende, anderstalige tolken, en andere geïnteresseerde anderstaligen, om hiaten in hun kennis van de Nederlandse taal en grammatica weg te werken. Er wordt mondeling en schriftelijk intensief gewerkt met nieuwe woorden en uitdrukkingen. Op deze manier begrijpt u het Nederlands niet alleen beter, maar heeft u ook minder moeite met het overzetten van de boodschap naar uw eigen taal en vice versa. Omdat taal en cultuur nauw met elkaar zijn verbonden, komt ook de wisselwerking tussen de Nederlandse cultuur en uw eigen cultuur aan bod.
Onvoldoende kennis van de Nederlandse taal en cultuur kan gemakkelijk tot misverstanden met opdrachtgevers of andere Nederlanders leiden. Er zou zomaar gedacht kunnen worden dat u niet juiste persoon bent om hen bij te staan.
Door het volgen van de module vergroot u uw kansen op werk.
De colleges worden in het Nederlands gegeven. Ook de opdrachten en de toets moeten in het Nederlands worden gemaakt.

Leerdoelen

-U beheerst de belangrijkste Nederlandse grammatica op gevorderd niveau (minstens B2 Common European Framework) en produceert complexere Nederlandse zinnen.
-Uw woordenschat en uw uitdrukkingsvaardigheden zijn vergroot waardoor u zich mondeling en schriftelijk veel vrijer en correcter uit kunt drukken in het Nederlands en de kans op misverstanden aanzienlijk is afgenomen.
-Een dieper inzicht in de wisselwerking tussen uw cultuur en de Nederlandse leidt ertoe dat u zich beter bewust bent van de verschillende taalregisters, dat wil zeggen dat u zich qua taalgebruik aan weet te passen aan degene met wie u praat (vriend, klant, ambtenaar, enz.).
-Uw beheersing van het Nederlands overstijgt het niveau van NT2-II aanzienlijk.

Uitvoering en toetsing

Schriftelijke grammaticatoets en mondelinge spreekvaardigheidstoets op het eind van de module.

Literatuur

- Nederlandse grammatica voor Anderstaligen - A.M. Fontein en A. Pescher- ter Meer €. 49,95.
- Werken met Taal. Prijs: € 8,50 (www.studystore.nl).

- Pas op, Nederlanders. Over een volk dat minder gewoon is dan het zelf denkt.- Jacob Vossestein (ebook). Prijs:€ 4,99 (www.bol.com).

Door de betreffende docenten wordt, indien nodig, aanvullend materiaal uitgedeeld.

Facultatief (lessen vocabulaire blok 3):
- Nederlands op niveau, methode Nederlands voor hogeropgeleide anderstaligen (van B1 naar B2). Uitgeverij Coutinho. Prijs (incl. materiaal op website): € 42,50 (www.shop.coutinho.nl).

Ingangseis

Licht gevorderde beheersing van het Nederlands (minstens A2 Common European Framework).

Praktische details
Docent: ​diverse docenten van ITV Hogeschool.

Data, tijden:

De precieze data en tijden volgen binnenkort.

Kosten minor (excl. btw): € 1500
Aantal PE-punten Wbtv: 420
Aanmelding

U kunt zich aanmelden door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief