toggle menu

Conferentietolken op maat

Beschrijving

In 3 interactieve studiedagen leert u hoe u met behulp van gevorderde tolktechnieken en -strategieën uw vaardigheden verfijnt.
Elke studiedag worden er uiteenlopende speeches getolkt, rond een vooraf vastgesteld thema, waarvan u een gedeelte thuis heeft voorbereid en geoefend. Er wordt ook van u verwacht dat u zelf speeches voorbereidt. U heeft de beschikking over 4 moderne tolkcabines en u wordt begeleid door onze ervaren docenten/tolken. De colleges worden taalspecifiek gegeven indien mogelijk en in overleg met de deelnemers.

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus heeft u de vaardigheden op het niveau van conferentietolken verfijnd en aangescherpt. U bent voorbereid op complexe tolksituaties en u heeft uw probleemoplossend vermogen verbeterd. U kunt voordrachten vanuit het Nederlands naar uw vreemde taal tolken en vice versa op een hoog niveau.

Uitvoering en toetsing

Deelnemers volgen het gehele programma, er geldt een aanwezigheidsplicht voor alle 3 de dagen. de deelnemer ontvangt een ITV certificaat.

Literatuur

Hand outs (worden uitgedeeld in de colleges).
Aanbevolen: Conference interpreting, principles and practice, Valerie Taylor-Bouladon, ISBN 9781419660696 (www.studystore.nl).

Ingangseis

Deze cursus staat open voor beroepsbeoefenaars die hun tolktechnieken en vaardigheden in het conferentietolken willen verbeteren. Deelnemers moeten beschikken over een uitstekende mondelinge taalvaardigheid in minimaal 2 werktalen (waarvan 1 sowieso NL).

De cursus is geschikt voor (groepen) tolken met dezelfde werktalen en/of wensen die al langere tijd in de beroepspraktijk werkzaam zijn en bijvoorbeeld reeds de (basis)module simultaantolken hebben gevolgd en/of in het bezit zijn van een tolkdiploma. Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers.

Praktische details
Docent: Diverse docenten van de sectie tolken

Data, tijden:

3 vrijdagen van 09.30-16.30 uur (in overleg met de groep en docent vast te stellen).

Aanvullende informatie:

Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers.

Kosten minor (excl. btw): € 1275
Aantal PE-punten Wbtv: 30
Aanmelding

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door middel van het invullen van het inschrijfformulier.

Nieuwsbrief