toggle menu

Algemene tolktechnieken (ATT)

februari-juni 2019
Beschrijving

De module is geschikt voor (beginnende) tolken die in de beroepspraktijk werkzaam zijn, maar geen formele opleiding genoten hebben en hun tolkvaardigheden aantoonbaar willen maken.
Daarnaast is module ook geschikt voor belangstellende beroeps- beoefenaars die hun tolktechnieken en vaardigheden willen verbeteren.
Deelnemers moeten beschikken over een goede mondelinge taalvaardigheid in minimaal 2 werktalen (waarvan 1 sowieso Nederlands).

In 11 interactieve werkcolleges leert u verschillende tolktechnieken dusdanig toe te passen, dat u stress voorkomt, waardoor het tolken u makkelijker afgaat. Er is uitgebreid aandacht voor geheugentraining en het (verder) ontwikkelen van het analytisch vermogen, presentatie, tolkhouding notatietechniek, consecutief tolken en gesprekstolken.
U volgt 3 workshops: simultaantolken, tolken in de gezondheidszorg en tolken voor justitie.
Ook ethische en beroepsmatige kwesties bespreken we met u. Zo voelt u zich gesterkt in wat u bent en wilt zijn: een professionele tolk.
De colleges worden taaloverstijgend gegeven, dat wil zeggen dat de voertaal Nederlands is en de oefeningen NL-NL aangeboden worden.

Leerdoelen

Na het volgen van de module heeft u uw tolkvaardigheden verbeterd en waar mogelijk aangescherpt.
U kunt een voordracht van maximaal 3 minuten consecutief tolken en u bent in staat de rol van gesprektolk aan te nemen. Door intervisie met collega’s bent u beter voorbereid op de verschillende tolksituaties.
U bent op de hoogte van verschillende specialisaties en ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Uitvoering en toetsing

Deelnemers volgen het gehele programma, leveren een huiswerkportfolio in en leggen een mondelinge tolktoets (NL-NL) af. Bij voldoende resultaat voor zowel de toets als de portfolio, ontvangt de deelnemer een ITV certificaat.

Literatuur

-Reader ITV module algemene tolktechnieken (wordt uitgedeeld in 1e college).
-Raïssa de Keyser: Horen zien en tolken, werken als tolk in de sociale sector (www.studystore.nl).

Ingangseis

Deelnemers moeten beschikken over een goede mondelinge taalvaardigheid in minimaal 2 werktalen (waarvan 1 sowieso Nederlands op aantoonbaar B2-niveau).

Praktische details
Docent: S. Uiterwaal en M. Schedler

Data, tijden:

Veertien zaterdagochtenden van 9.30-13.00 uur (én 1 extra zaterdag voor de afsluitende toets):
9 en 16 februari 2019,
9, 16, 23 maart 2019,
6, 13 en 20 april 2019,
18 en 25 mei 2019,
1, 8, 15 en 22 juni 2019,
Afsluitende toets 28 en 29 juni 2019.

Aanvullende informatie:

Docenten:
Suïntha Uiterwaal is beëdigd tolk/vertaler Engels en Russisch, studeerde zelf aan de Slavische faculteit van de UvA en ITV Hogeschool. Zij is congrestolk, gerechtstolk, juridisch vertaler en soms ook literair vertaler. Zij doceert bij ITV algemene tolktechnieken en Russisch.
Michèle Schedler is sinds 1986 werkzaam als tolk en vertaler Frans en is gespecialiseerd op juridisch gebied. Naast haar tolk- en vertaalwerkzaamheden is zij als docente verbonden aan ITV en SIGV, waar zij algemene tolktechnieken, sociaal tolken, gerechtstolken en juridisch vertalen doceert.

Kosten minor (excl. btw): € 1500
Aantal PE-punten Wbtv: 420
Aanmelding

Beroepsbeoefenaars kunnen zich aanmelden door het invullen en toesturen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief