toggle menu

Algemene tolktechnieken (ATT)

juli én augustus 2019
Beschrijving

Deze opleidingsmodule is geschikt voor (beginnende) tolken die in de beroepspraktijk werkzaam zijn, maar geen formele opleiding genoten hebben en hun tolkvaardigheden en tolkattitude aantoonbaar willen maken om in aanmerking te komen voor inschrijving in het Rbtv B2 niveau.
Deelnemers moeten beschikken over een goede mondelinge taalvaardigheid in minimaal 2 werktalen (waarvan 1 sowieso Nederlands, NT2 niveau 2).

In 14 interactieve werkcolleges leert u verschillende tolktechnieken dusdanig toe te passen dat u stress voorkomt, waardoor het tolken u makkelijker afgaat. De docenten staan uitgebreid stil bij het trainen van het geheugen en het ontwikkelen van het analytisch vermogen, presentatie, tolkattitude, notatietechniek, vertaling á vue (herformulering van de geschreven boodschap) consecutief tolken en gesprekstolken. Er is aandacht voor tolken voor justitie, tolken in de gezondheidzorg en simultaantolken.
Ook ethische en beroepsmatige kwesties bespreken we met u. Zo voelt u zich gesterkt in wat u bent en wilt zijn: een professionele tolk. De colleges worden taaloverstijgend gegeven, dat wil zeggen dat de voertaal Nederlands is en de oefeningen NL-NL aangeboden worden.

Leerdoelen

Na het volgen van de module heeft u uw tolkvaardigheden en tolkattitude verbeterd en waar mogelijk aangescherpt.
U kunt een voordracht van maximaal 3 minuten consecutief tolken en u bent in staat een gesprek van 30 minuten te tolken. U kunt een tekst van 300 woorden adequaat herformuleren. Door intervisie met collega’s bent u beter voorbereid op de verschillende tolksituaties.
U bent geïnformeerd over verschillende vakgebieden binnen het tolken.

Uitvoering en toetsing

Deelnemers volgen het gehele programma, leveren een huiswerkportfolio in en leggen een mondelinge tolktoets (NL-NL) af, waarin het vertalen á vue, consecutief tolken en gesprekstolken worden getoetst. Bij voldoende resultaat voor zowel de toets als de portfolio, ontvangt u als deelnemer een ITV certificaat als bewijs dat tolkvaardigheden en tolkattitude voldoen aan de hiervoor gestelde eisen voor inschrijving in het Rbtv op B2 niveau.

Literatuur

Reader ITV module algemene tolktechnieken (wordt uitgedeeld in 1e college).

Praktische details
Docent: diverse ervaren docenten sectie tolken

Data, tijden:

Deze module wordt aangeboden in juli én in augustus 2019.
Veertien bijeenkomsten maandag, woensdag en vrijdag van 13.00-16.30 uur:

Module juli 2019:
1, 3 en 5 juli 2019,
8, 10 en 12 juli 2019,
15, 17 en 19 juli 2019,
22, 24 en 26 juli 2019,
29 en 31 juli 2019.
Afsluitende toetsen op 2 en 5 augustus 2019.

Module augustus 2019:
7 en 9 augustus 2019,
12, 14 en 16 augustus 2019,
19, 21 en 23 augustus 2019,
26, 28 en 30 augustus 2019,
2, 4 en 6 september 2019,
Afsluitende toetsen op 7 en 9 september 2019.

* data voorjaar 2019: 9 en 16 februari; 9, 16, 23 en 30 maart; 6 en 13 april; 11, 18 en 25 mei ; 1, 8, 15 en 22 juni; afsluitende toets 28 en 29 juni 2019.

Aanvullende informatie:

De module wordt gegeven door diverse ervaren docenten van de sectie tolken van ITV Hogeschool. Zij zijn tevens allen zelf werkzaam als zelfstandig (beëdigd) tolk.

Kosten minor (excl. btw): € 1500
Aantal PE-punten Wbtv: aan deze opleidingsmodule zijn geen PE punten verbonden.
Aanmelding

Beroepsbeoefenaars kunnen zich aanmelden door middel van het invullen van het inschrijfformulier.

ITV behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Nieuwsbrief